Danio pręgowany (Brachydanio rerio)

Danio pręgowany (Brachydanio rerio) to jedna z najpopularniejszych ryb utrzymywanych w domowych akwariach. W naturze zasiedla wody Azji: Indie, Pakistan, Nepal, Bangladesz i Myamar. Do tarła najlepiej używać kompletów tarlaków składających się z samicy i 2 samców. Zbyt duża liczba samców wpływa ujemnie na kondycję samicy i może doprowadzić do zagonienia młodej ikrzycy. Jeśli jednak mleczaków będzie zbyt mało, to niektóre samice mogą zostać nie do końca wytarte lub też odsetek nie zapłodnionej ikry może być większy. Na 7-10 dni przed planowanym tarłem osobniki rodzicielskie dobrze jest rozdzielić według płci i obficiej karmić żywym pokarmem (larwy komarów, ochotki i wodzienia, rureczniki, zooplankton). Chociaż udany rozród możliwy jest również w wodzie twardej (nawet powyżej 20°n), to jednak najlepsze wyniki uzyskuje się w miękkiej, poniżej 10°n. Optymalny jej odczyn to pH 7, a temperatura 25-26°C. Bardzo ważne jest, aby przed wpuszczeniem tarlaków woda była wystawiona na kilkugodzinne działanie promieni słonecznych, co znakomicie stymuluje ryby do rozrodu. Larwy wykluwają się po 48-60 godzinach i początkowo wiszą na szybach i roślinach. Narybek zaczyna żerować po kolejnych 2,5-3 dobach. Najlepszym dla niego pierwszym pokarmem jest tzw. „pył” – mieszanina pierwotniaków, larw oczlików i wrotków. Jednak możliwy jest również odchów na pokarmach sztucznych przeznaczonych dla narybku ryb jajorodnych oraz mrożonkach (moina, larwy solowca, wrotka). Narybek w wieku 5-7 dni pobiera już żywe larwy solowca oraz nicienie „mikro”. Dwutygodniowym rybkom można podawać najdrobniejsze rozwielitki i oczliki (także mrożone) oraz bardzo drobno siekanego i dokładnie przemytego rurecznika. Danio pręgowany jest masowo hodowany i wykorzystywany w laboratoriach badawczych na całym świecie, jako zwierzę modelowe z uwagi na niskie koszty utrzymania, wysoką częstotliwość rozrodu, dużą liczbę otrzymywanego przychówku (nawet ponad 1500 szt.), szybkie dojrzewanie płciowe (3-4 miesiące), przezroczystość ciała zarodka i jego krótki czas rozwoju (48-60 godzin). Z udziałem tego gatunku prowadzone są m.in. badania genetyczne, neurobiologiczne, środowiskowe oraz nad rozwojem kręgowców, rakiem i lekami.Para ryb – samiec z prawejTarło w gąszczu roślinnościSamce uganiające się
za samicąW zbiorniku tarliskowym